Applications

Libraries

News

Druhá generace frameworku

V repozitáři se začalo objevovat velké množství balíčků podobných k těm stávajícím. Důvodem je postupné uvádění do života nové generace EasePHP frameworku nyní distribuovaného v balíčku ease-core. Na něm pak závisí alternativy ke všem stávajícím baličkům.

nové balíčky se jmenuji php-ease-* a php-flexibee-*

Postupně budou staré balíčky a knihnovy označovány jako deprecated.


vitex 30/11/99
More articles

Languages used last week

Coding activity last week

Fresh Packages


flexibee-digest 1.15

Installed: 5  Downloaded: 13
digest for FlexiBee Prepare digest with accounting state of FlexiBee. Then save to file or send by email. Daily, weekly, monthly, yearly and all time.


flexibee-server-backup 2019.2.4.1-35

Installed: 1  Downloaded: 17
Každodení záloha dat Každý den uloží zálohu firmy do /var/lib/backup/flexibee nebo jinam dle volby


flexibee-server 2019.2.4.1-35

Installed: 2  Downloaded: 17
Ekonomický systém ABRA FlexiBee - REST API a HTML rozhraní Serverová verze Internetového ekonomického systému ABRA FlexiBee.


whatsapp-desktop 0.6.0-1

Installed: 1  Downloaded: 47
Unofficial whatsapp web desktop client for OSX, Linux and Windows. Build with Electron.


composer 1.8.6-3

Installed: 14  Downloaded: 22
Dependency Manager for PHP. Composer is a tool for dependency management in PHP. It allows you to declare the dependent libraries your project needs and it will install them in your project for you.


  All Packages