Applications

Libraries

News

Druhá generace frameworku

V repozitáři se začalo objevovat velké množství balíčků podobných k těm stávajícím. Důvodem je postupné uvádění do života nové generace EasePHP frameworku nyní distribuovaného v balíčku ease-core. Na něm pak závisí alternativy ke všem stávajícím baličkům.

nové balíčky se jmenuji php-ease-* a php-flexibee-*

Postupně budou staré balíčky a knihnovy označovány jako deprecated.


vitex 30/11/99
More articles

Languages used last week

Coding activity last week

Fresh Packages


php-flexibee-bricks 0.25

Installed: 0  Downloaded: 0
PHP Based FlexiBee RestAPI/Json library AddOns Additional classess and code snipplets for FlexiPeeHP library


flexipeehp-bricks 0.22

Installed: 0  Downloaded: 0
PHP Based FlexiBee RestAPI/Json library AddOns Additional classess and code snipplets for FlexiPeeHP library


flexibee-testing-tools 0.8

Installed: 1  Downloaded: 0
several FlexiBee testing tools Tools related to testing FlexiBee functionality


php-ease-twbootstrap4 0.5

Installed: 0  Downloaded: 5
Set of Twitter Bootstrap 3 rendering objects TWB3 classes for Ease Framework.


freerapid 0.9.4

Installed: 0  Downloaded: 13
easy to use downloader FreeRapid is an easy to use Java downloader that supports downloading from Rapidshare, Youtube, Facebook, Picasa and other file-sharing services, include the new ones like mega.co.nz. Simply copy and paste your links from a browser to this application. FreeRapid Downloader will handle the rest itself. No more clicking or uncomfortable waiting


  All Packages