Applications

Libraries

News

Druhá generace frameworku

V repozitáři se začalo objevovat velké množství balíčků podobných k těm stávajícím. Důvodem je postupné uvádění do života nové generace EasePHP frameworku nyní distribuovaného v balíčku ease-core. Na něm pak závisí alternativy ke všem stávajícím baličkům.

nové balíčky se jmenuji php-ease-* a php-flexibee-*

Postupně budou staré balíčky a knihnovy označovány jako deprecated.


vitex 30/11/99
More articles

Languages used last week

Coding activity last week

Fresh Packages


composer 1.8.6-3

Installed: 1  Downloaded: 0
Dependency Manager for PHP. Composer is a tool for dependency management in PHP. It allows you to declare the dependent libraries your project needs and it will install them in your project for you.


flexipeehp-bricks 0.23

Installed: 7  Downloaded: 6
PHP Based FlexiBee RestAPI/Json library AddOns Additional classess and code snipplets for FlexiPeeHP library


php-flexibee-bricks 0.25

Installed: 0  Downloaded: 14
PHP Based FlexiBee RestAPI/Json library AddOns Additional classess and code snipplets for FlexiPeeHP library


flexibee-testing-tools 0.8

Installed: 4  Downloaded: 15
several FlexiBee testing tools Tools related to testing FlexiBee functionality


php-ease-twbootstrap4 0.5

Installed: 0  Downloaded: 17
Set of Twitter Bootstrap 3 rendering objects TWB3 classes for Ease Framework.


  All Packages