Applications

Libraries

News

Druhá generace frameworku

V repozitáři se začalo objevovat velké množství balíčků podobných k těm stávajícím. Důvodem je postupné uvádění do života nové generace EasePHP frameworku nyní distribuovaného v balíčku ease-core. Na něm pak závisí alternativy ke všem stávajícím baličkům.

nové balíčky se jmenuji php-ease-* a php-flexibee-*

Postupně budou staré balíčky a knihnovy označovány jako deprecated.


vitex 30/11/99
More articles

Languages used last week

Coding activity last week

Fresh Packages


flexipeehp-bricks 0.25

Installed: 0  Downloaded: 1
PHP Based FlexiBee RestAPI/Json library AddOns Additional classess and code snipplets for FlexiPeeHP library


flexipeehp 1.31

Installed: 7  Downloaded: 19
PHP Based FlexiBee RestAPI/Json library Allow you read and write operations on czech accounting system FlexiBee


flexibee-server 2019.2.5-37

Installed: 4  Downloaded: 21
Ekonomický systém ABRA FlexiBee - REST API a HTML rozhraní Serverová verze Internetového ekonomického systému ABRA FlexiBee.


flexibee-server-backup 2019.2.5-37

Installed: 2  Downloaded: 18
Každodení záloha dat Každý den uloží zálohu firmy do /var/lib/backup/flexibee nebo jinam dle volby


flexibee-testing-tools 0.9

Installed: 4  Downloaded: 19
several FlexiBee testing tools Tools related to testing FlexiBee functionality


  All Packages