Applications

Libraries

News

Stabilita je základ!

http://vitexsoftware.cz/img/stabilni-ease-knihovny.png

 

Rodinka našich PHP Knihoven dospěla do stabilního stavu. Tím je myšleno že je možné je použít i v projektech které nemají minimum-stability nastaveno na dev nebo testing.

 

vitex 30/11/99
More articles

Languages used last week

Coding activity last week

Fresh Packages


composer 1.8.5

Installed: 6  Downloaded: 1
Dependency Manager for PHP. Composer is a tool for dependency management in PHP. It allows you to declare the dependent libraries your project needs and it will install them in your project for you.


flexibee-server-backup 2019.2.2-32

Installed: 0  Downloaded: 2
Každodení záloha dat Každý den uloží zálohu firmy do /var/lib/backup/flexibee nebo jinam dle volby


flexibee-server 2019.2.2-32

Installed: 2  Downloaded: 3
Ekonomický systém ABRA FlexiBee - REST API a HTML rozhraní Serverová verze Internetového ekonomického systému ABRA FlexiBee.


ease-framework 1.27

Installed: 10  Downloaded: 6
Simple PHP framework Support ORM, HTML5, jQueryUI and TwitterBootstrap Classes.


flexipeehp-bricks 0.20

Installed: 5  Downloaded: 12
PHP Based FlexiBee RestAPI/Json library AddOns Additional classess and code snipplets for FlexiPeeHP library


  All Packages