flexipeehp-bricks

flexipeehp-bricks 0.25

PHP Based FlexiBee RestAPI/Json library AddOns Additional classess and code snipplets for FlexiPeeHP library
Filename  pool/main/f/flexipeehp-bricks/flexipeehp-bricks_0.25_all.deb
Version 0.25
Age in days58
Release date2019 08. 21.
Size27.26 KiB
Installs117
Downloads925
size 27912 bytescontrol archive=2107 bytes.
Packageflexipeehp-bricks
Architectureall
MaintainerVítězslav Dvořák
Installed-Size173
Dependsflexipeehp
Suggestscomposer , php-flexibee-doc , flexipeehp-bricks-doc
Sectionweb
Priorityoptional
Homepagehttps://github.com/VitexSoftware/FlexiPeeHP-Bricks
DescriptionPHP Based FlexiBee RestAPI/Json library AddOns
<>

FlexiPeeHP-Bricks

Project Logo

Build Status GitHub stars GitHub issues GitHub license Twitter

Examples how to use FlexiPeeHP Library for FlexiBee with EasePHP Framework widgets

Příklady použití knihovny FlexiPeeHP pro FlexiBee

Instalace

composer require vitexsoftware/flexipeehp-bricks

How to run ?

  1. composer install
  2. cd src
  3. modify config.php to use custom FlexiBee connection
  4. open the project url in browser

Co tady máme ?

Zatím několik málo praktických ukázek určený k použití ve vašich aplikacích - odtud název bricks/cihličky

Skripty v src/:

| Soubor | Popis | | ------------------------------------------------------------- | --------------------------------------| | common.php | sdílené obecné funkce | ConnectionInfo.php | Kontrola připojení k FlexiBee serveru
| gethtml.php | Vrací HTML verzi dokumentu | LogResults.php | Loguje výsledky requestu
| XSLTimporter.php | Importuje XML přez XSLT transformaci | config.php | Ukázka konfiguračního souboru | CurrencyExchange.php | Funkce pro směnu měny v záznamu | getpdf.php | Vrací PDF verzi dokumentu
| parse-cmdline.php | Parser parametrů příkazové řádky | RegisterAddress.php | Ukázka použití registračního formuláře | UpomenNeplatice.php | Rozešle neplatičům upomínky | webhook.php | Endpoint pro příjem WebHooků

Třídy v FlexiPeeHP/Bricks/:

| Soubor | Popis | | ------------------------------------------------------------- | --------------------------------------| | Convertor.php | Konvertor dokladů | Customer.php | Zákazník | GdprLog.php | GDPR Logger s podporou pro FlexiBee | GateKeeper.php | Kontroluje zdali je shodná firma uživatele a dokladu | HookReciever.php | Příjmač WebHooků | PotvrzeniUhrady.php | Třída potvrzující došlou úhradu | ParovacFaktur.php | Párovač faktur

Třídy v FlexiPeeHP/Bricks/ui:

| Soubor | Popis | | ------------------------------------------------------------- | --------------------------------------| | AdresarForm.php | Editační formulář adresy | CompanyLogo.php | Logo Firmy | FlexiBeeLogo.php | Logo FlexiBee | KontaktForm.php | Editační formulář kontaktu adresy | EmbedResponsiveHTML.php| Třída pro zobrazení HTML dokumentu na stránce | EmbedResponsivePDF.php | Třída pro zobrazení PDF dokumentu na stránce | RecordTypeSelect.php | Nabídka pro výběr typu dokumnetu | RecordChooser.php | Nabídka pro výběr záznamu zaleožený na Selectize.js | StatusInfoBox.php | Info widget o stavu připojení

Ukázky ve složce Examples

Logo Firmy: companylogo.php

Logo

Editor Adresy: addresseditor.php

Výpis

Výpis faktur do stránky: invoices.php

Výpis

Vložení PDF do stránky: embed.php

Vložení

Převzetí dokladu z FlexiBee a jeho odeslání do prohlížeče: getpdf.php

Formulář pro zadání přihlašovacích údajů FlexiBee a zobrazení zdali bylo připojení úspěšné: statussignin.php

Test Připojení

Instalátor uživatelských tlačítek buttonInstaller

Custom Button Installer

Debian/Ubuntu

Pro Linux jsou k dispozici .deb balíčky. Prosím použijte repo:

wget -O - http://v.s.cz/info@vitexsoftware.cz.gpg.key|sudo apt-key add -
echo deb http://v.s.cz/ stable main > /etc/apt/sources.list.d/ease.list
apt update
apt install php-flexibee-bricks
VersionDownload/Install countLast hit
flexipeehp-bricks_0.9342019-10-15 22:10:04
flexipeehp-bricks_0.8.4-0572019-10-14 06:09:49
flexipeehp-bricks_0.7-1462019-10-05 07:46:08
flexipeehp-bricks_0.6-0212019-04-28 12:52:13
flexipeehp-bricks_0.5-1242019-09-18 06:31:05
flexipeehp-bricks_0.4-112018-05-29 20:28:23
flexipeehp-bricks_0.3-0302019-08-18 10:17:54
flexipeehp-bricks_0.25352019-10-16 19:35:22
flexipeehp-bricks_0.24-1212019-08-21 12:08:58
flexipeehp-bricks_0.23532019-10-10 04:58:20
flexipeehp-bricks_0.2232019-07-07 03:31:23
flexipeehp-bricks_0.21392019-10-15 01:23:22
flexipeehp-bricks_0.20302019-09-26 16:57:48
flexipeehp-bricks_0.2-042018-04-23 02:54:02
flexipeehp-bricks_0.19&12019-05-28 23:52:43
flexipeehp-bricks_0.19472019-09-26 23:37:07
flexipeehp-bricks_0.17312019-10-04 10:57:57
flexipeehp-bricks_0.16162019-10-15 21:10:25
flexipeehp-bricks_0.15332019-10-05 03:52:20
flexipeehp-bricks_0.14602019-09-18 03:55:59
flexipeehp-bricks_0.13&12019-01-26 17:02:34
flexipeehp-bricks_0.13722019-10-03 22:13:32
flexipeehp-bricks_0.1232018-11-26 20:24:24
flexipeehp-bricks_0.11512019-10-05 22:25:30
flexipeehp-bricks_0.10432019-09-23 15:50:28
flexipeehp-bricks_0.0-0222019-09-14 15:42:51
flexipeehp-bricks-doc_0.9292019-09-19 20:22:52
flexipeehp-bricks-doc_0.8.4-0442019-10-09 14:28:43
flexipeehp-bricks-doc_0.5-1542019-09-20 07:59:06
flexipeehp-bricks-doc_0.4-1102019-04-09 18:12:48
flexipeehp-bricks-doc_0.10&22019-05-26 04:21:12
flexipeehp-bricks-doc_0.101452019-10-17 23:35:17