Ease Framework je aktívně vyvíjen od roku 2008. Podporuje HTML5 či Twitter Bootstrap a PHPUnit testy. Snaží se o přehledně psaný kod s PEAR upravou. Jazykově závislé řetězce mají gettext překlad do Anglického jazyka.
Apigen documentation GitHub RSS Feed

Latest change

Final Rename Composer Package in Debian to be Composer 2.0 valid
Forkni na GitHubu