Ease Framework je aktívně vyvíjen od roku 2008. Podporuje HTML5 či Twitter Bootstrap a PHPUnit testy. Snaží se o přehledně psaný kod s PEAR upravou. Jazykově závislé řetězce mají gettext překlad do Anglického jazyka.
Apigen documentation GitHub RSS Feed
Forkni na GitHubu